Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'December 2016'

O aktualizácii

V decembrovej aktualizácii sme vylepšili spôsob účtovania nesporovej agendy, doplnili možnosť evidencie hotových výdavkov pri vykazovaní odpracovaných hodín, zjednodušili okamžitú fakturáciu. Plus veľa drobných vylepšení. Hlavnou vizuálnou zmenou je prechod na nový príjemnejší vzhľad celého softvéru.

Obsah

 • Karta spisu má možnosť pridávať aj odoberať účastníkov
 • Prešli sme od kategórii spisov na druhy spisov, aby sme umožnili lepšiu kategorizáciu a správne priradenie účastníkov k druhu spisu
 • Spisu môžeme priradiť ľubovoľný počet značiek (vyšetrovateľ, prokuratúra, súd prvej inštancie, …)
 • Zmenou súdu vzniká história súdov, na ktorých sa spis nachádzal
 • Na karte spisu si môžem pridať ďalšie kontakty (svedkov, znalcov, ...) a založiť im kartu kontaktu priamo, ak je to potrebné
 • Spis môže mať nadradený spis. Takýto nadradený spis v zozname spisov slúži na vyhľadávanie a filtrovanie
 • Podradené spisy k danému spisu sa zobrazia na tlačítko z karty spisu
 • V zozname spisov sa indikuje neuvedené meritum, neexistujúci klient a chýbajúca značka spisu
 • Nové hromadné operácie nad spismi - nastavenie zodpovedného pracovníka a vygenerovanie dokumentu zo šablóny
 • V zozname spisov sa zobrazuje stav spisu
 • Zoznam spisov je možné filtrovať aj podľa účastníka
 • V zozname spisov sa zvlášť zobrazujú aktívne spisy a archivované spisy
 • Kalendáre sú doplnené o rozvrh (agendový pohľad)
 • Pribudli pojednávania v kalendároch a rozšírili sa notifikácie
 • Doplnený podpis do knihy mediácií a opravená tlač
 • Prepracované vyúčtovanie nesporovej agendy
 • Prepracovaný stav účtu (saldo) klienta
 • Prepracované priame vystavenie faktúry (okamžitá faktúra)
 • Upravené stránkovanie zoznamov
 • Zoznamy si pamätajú nastavené filtre

Ako spravím... (Používateľská príručka)

Pripravili sme pre vás aj niekoľko užitočných návodov, ako využívať nové funkcie z tejto aktualizácie.

Kde nájdem históriu súdov spisu?
Ako pridám ďalšie kontakty do karty spisu?
Ako zmením zodpovedného na viacerých spisoch?
Ako si v kalendári zobrazím pracovný rozvrh v prehľadnej tabulke?
Ako zistím podradené spisy k danému spisu?
Ako zafiltrujem podradené spisy na zozname spisov?
Ako vystavím faktúru za nesporové práce? (práce na úlohach s hodinovou sadzbou)

Ak chcete, môžte si pozrieť aj celú príručku.

Ukážky

Nový vzhľad ikon
Nový zoznam klientov
Nový zoznam dokumentov
Zoznam dokumentov s náhľadom
Nový zoznam spisov
Účtovanie nesporovej agendy
Nový vzhľad kalendára
Kalendár rozvrh
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.