Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Porovnanie virtuálneho a vlastného servera

Čo je to virtuálny server?

Aby sme vysvetlili pojem virtuálny server, treba najprv spomenúť, že dnešné technológie umožňujú rozdeliť jeden fyzický server na ľubovoľné množstvo menších serverov - tzv. virtuálnych serverov. Server je teda 'virtuálny' preto, lebo ide iba o 'rezervovanie' výkonu celého servera pre konkrétny účel - napríklad prevádzku softvéru Tribunal.

Virtuálny server je možné prevádzkovať buď na vlastnej IT infraštruktúre, alebo na prenajatých serveroch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v nejakom dátovom centre. Vtedy hovoríme o 'cloude'. Server v cloude je teda virtuálny server prevádzkovaný na prenajatých serveroch nachádzajúcich sa v dátovom centre.

Porovnanie možností prevádzky

Virtuálny server v dátovom centre
(cloud)
Vlastný server v kancelárii
(na vlastnej IT infraštruktúre)
Starostlivosť o server
Starostlivosť môže zabezpečovať buď prenajímateľ servera alebo vlastný IT administrátor. Starostlivosť zabezpečuje vlastný IT administrátor.
Bezpečnosť
Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia (HTTPS alebo VPN). Maximálna možná ochrana pred fyzickým odcudzením. Prenos údajov prebieha cez verejnú internetovú sieť. Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia (HTTPS alebo VPN). Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta. Môže byť úplne oddelený od verejnej internetovej siete, čím sa zvyšuje bezpečnosť prevádzky.
Pre minimalizáciu vzniku bezpečnostných rizík si prosím prečítajte Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal.
Dostupnosť
Dostupnosť je závislá od kvality internetového pripojenia koncového používateľa. Internetové pripojenie prenajímateľa servera je väčšinou spoľahlivé. Pri práci v kancelárii nedochádza k výpadkom. Pri práci mimo kancelárie je dostupnosť závislá od kvality internetového pripojenia ako v kancelárii, tak aj u koncového používateľa.
Rýchlosť prenosu dát
Rovnaká rýchlosť pri práci v kancelárii aj mimo nej. Dobrá voľba, ak často pracujete mimo kancelárie. Najvyššia možná rýchlosť pri práci v kancelárii. Nižšia rýchlosť pri práci mimo kancelárie.
Rýchlosť servera
Rýchlosť servera v oboch prípadoch závisí od jeho výpočtového výkonu, t.j. od kvality procesora a množstva pamäte RAM.
Cena
Platí sa mesačný poplatok prevádzkovateľovi servera. Potrebná jednorazová investícia pre nákup servera. Potrebné prenajať alebo zamestnať správcu IT.
Pre podrobnosti o cenách a funkciách si prezrite Cenník.