Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

NOVINKA! Podpora mediátorov a mediačných centier!

Softvér Tribunal je jedinečné softvérové riešenie nielen pre právnikov. V súvislosti so schválenou novelou zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii ponúkame mediačným centrám a mediátorom podporu pri plnení niektorých povinností, ktoré táto novela prináša. Použitím nášho softvéru zvládnete nevyhnutnú administratívu efektívne a správne a získate tým viac času na samotnú mediáciu.

S Tribunalom získate

  • softvér na vedenie Knihy mediácií v elektronickej podobe (povinnosť mediátora) (§ 4 ods. 2 písm. a10) v zmysle požiadaviek § 14 ods. 4. a ods. 5
  • vedenie zoznamu mediátorov Mediačného centra (§ 11 ods. 2 písm. b.)
  • zverejňovanie zoznamu mediátorov na webovom sídle Mediačného centra (§ 11 ods. 2 písm. b.)
  • vytvorenie webového sídla v rozsahu podľa (§ 11 ods. 3 písm. a , až  § 11 ods. 3 písm. m.)
  • zverejnenie štatútu mediačného centra
  • náležitosti zoznamu mediátorov v zmysle § 13 ods. 1 až ods. 4.
  • šablóny pre generovanie „Dohody o začatí mediácie“ v zmysle § 14 ods. 1.
  • šablóny pre „Zápis o skončení mediácie“ v zmysle § 14 ods. 2.
  • šablóny „Písomné poučenie strán mediácie“ a  „Potvrdenie o skončení mediácie“ podľa § 14 ods. 3.
  • a samozrejme aj všetky funkcionality potrebné pre prehľadné vedenie kancelárie

S akýmikoľvek otázkami alebo požiadavkami na predvedenie softvéru nás neváhajte kontaktovať na adrese alebo na tel. č. 0917 983 634.