Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Jeden softvér na celú právnu agendu

Softvér Tribunal je komplexné riešenie pokrývajúce administratívu advokátskej kancelárie. Jednotným a prehľadným spôsobom vediete agendu klientov, spisov, dokumentov a úloh. Všetky naplánované aktivity sú zobrazené v kalendári a o všetkom sa vedie podrobný žurnál. K vykonaným aktivitám sú pripravené výkazy a vyúčtovanie klientovi s následnou fakturáciou. Systém tvoria jednotlivé agendy, v ktorých sa dá jednoducho vyhľadávať.

Bude Vám postačovať jedno prihlasovacie meno a heslo a získate všetky potrebné funkcie, aby Vaši pracovníci pracovali svižne a moderne. Aj z domu alebo zo súdnej siene.

Kontakty

Klienti sú osobitou kategóriou kontaktov, ktorým vykazujeme a faktúrujeme našu prácu. Ich informácie sú v kartotéke kontaktov. V zozname klientov si vieme otvoriť klienské spisy, dokumenty, žurnál a vyúčtovanie daného klienta. Na karte kontaktu klienta evidujeme plnomocenstvá a klientské dokumenty.


Spisy

Agenda klienta sa eviduje na klienských spisoch. Každý spis má svoju kartu, v ktorej evidujeme všetky relevantné skutočnosti kauzy alebo zadania od klienta pre sporovú alebo nesporovú agendu. Spis má pridelenú internú spisovú značku a môže nadobúdať daľšie značky počas jeho spracovania. Podľa charakteru spisu môžeme do neho pridávať účastníkov a evidovať ďalšie údaje. Na karte spisu klienta evidujeme dokumenty došlé aj vytvorené, komunikáciu , úkony, úlohy atď. Zoznam spisov slúži na ich triedenie, filtrovanie, vyhľadávanie a jednotlivé alebo hromadné operácie.


Dokumenty

Agenda dokumentov pracuje so zoznamom dokumentov ktoré majú po vložení do systému vlastné karty. V zozname dokumentov vieme vyhľadávať, triediť, alebo filtrovať a zobrazovať dokumenty a pracovať s nimi jednotlivo alebo hromadne. K dokumentu môžeme pristúpiť cez jeho kartu alebo použiť tlačítka pre najčastejšie operácie.


Úlohy

Agenda úloh je spojená s 'time managementom'. Každej činnosti so spisom alebo dokumentom je automaticky vytvorená úloha, na ktorej evidujeme odpracovaný čas. Do karty spisu môžeme podľa potreby pridávať ďalšie úlohy, ktoré vzniknú pri jeho spracovaní.


Kalendár

Kalendár slúži na evidovanie lehôt, pripomienok, pojednávaní a úkonov. Je v ňom možné vyhľadávať a evidovať vykonanie danej kalendárovej udalosti.


Žurnál

Žurnál je chronologické zobrazenie aktivít systému. Môžeme ho filtrovať podľa jednotlivých udalostí, klientov, spisov, dokumentov a hlavne časovo. Jednotlivé spisy a dokumenty majú vlastný žurnál na svojej karte, ktorý je identický s hlavným po jeho zafiltrovaní.


Dokumenty, spisy, úkony, lehoty, emaily, úlohy, faktúry, výkaz práce. Toto všetko a ešte ďaleko viac máte vďaka softvéru Tribunal vždy po ruke iba na niekoľko ťuknutí prstom. Za najvýhodnejšiu cenu na trhu.

Rôzne úrovne právomocí a rýchle vyhľadávanie

Celý systém je prístupný na základe nastavených oprávnení a je v ňom možná zastupiteľnosť. Jednotlivé informácie je možne fultextovo vyhľadávať, ako pomôcka slúžia kľúčové slová, ktoré vkladáme do poznámok.

Prispôsobiteľný

Vďaka tzv. miniaplikáciám si viete softvér Tribunal dokonale prispôsobiť svojim potrebám. Čítať viac o miniaplikáciách

Mobilný prístup

Softvér Tribunal ponúka jedinečnú možnosť práce z domu, zo služobnej cesty alebo aj priamo zo súdnej siene. Ku svojim informáciám sa budete môcť dostať z počítača, z tabletu alebo dokonca z inteligentného telefónu.

Už nikdy nebudete na cestách neinformovaní. Budete vedieť všetko o aktuálnych sporoch ale aj o tom, čo sa deje vo vašej kancelárii.

Všetky funkcie bezpečne na jednom mieste

Softvér Tribunal ponúka všetky funkcie, ktoré potrebuje advokátska kancelária k tomu, aby mohla viesť svoju sporovú alebo nesporovú agendu elektronicky. Navyše všetko bezpečne uložené a zálohované.

Výhodná cena - mesačný poplatok

Ako prví na slovenskom trhu ponúkame kompletné riešenie pre advokátsku kanceláriu s možnosťou platby za licenciu formou mesačného poplatku.