Úplne nový Tribunal. Tribunal2020.

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Cenník služieb

V prípade, že je niektorá služba ponúkaná v rámci balíka služieb za akčnú cenu, má táto cena prednosť pred doleuvedenými cenami za podmienok konkrétnej akcie.

Aktualizácie

Licencia na aktualizácie počas prvých 12 mesiacov používaniaZdarma pre verziu Server
Licencia na aktualizácie neskôr120,- EUR / rok
Nasadenie aktualizácie59,- EUR

Školenia

Úvodné školenia

Základné úvodné školenie (2 hodiny, ľubovoľný počet účastníkov)99,- EUR
Celodenné úvodné školenie (6 hodín, ľubovoľný počet účastníkov)189,- EUR

Ďalšie školenia

Do 3 používateľov29,- EUR / hod za používateľa
4 - 6 používateľov19,- EUR / hod za používateľa
7 a viac používateľov9,- EUR / hod za používateľa

Minimálna sadzba na školenie je 39,- EUR / hod. Účtuje sa každá začatá hodina. V cene nie sú započítane cestovné náklady. (viď cenník výjazdov)

Modul Pohľadávky

Pre bezserverovú verziu189,- EUR / ročne
Pre serverovú verziu449,- EUR / ročne
Automatizovaný import/export *dohodou podľa náročnosti

* V serverovej verzii modulu Pohľadávky je možné implementovať automatizovaný hromadný import alebo export pohľadávok, ktorý od vášho klienta načíta zoznam vymáhaných pohľadávok a po ich spracovaní ponúkne informácie vášmu klientovi späť.

Servisná podpora, prispôsobovanie softvéru Tribunal

Servis a technická podpora - prvá hodina49,- EUR
Servis a technická podpora - ďalšie hodiny39,- EUR
Programovanie podľa požiadaviek39,- EUR / hod alebo na základe cenovej ponuky

Pri väčších objednávkach možnosť zľavy alebo individuálnej dohody. Účtuje sa každá začatá hodina.

Príprava aplikačného servera, inštalácia softvéru Tribunal

Príprava aplikačného servera (t.j. inštalácia programov a softvérových služieb potrebných pre inštaláciu softvéru Tribunal)99,- EUR
Inštalácia softvéru Tribunal (t.j. nakopírovanie aplikačných súborov softvéru Tribunal a potrebná konfigurácia)99,- EUR
Balík 'Príprava + inštalácia'190,- EUR

Prípravu aplikačného servera môže vykonať aj váš správca IT na základe našim pokynov.

Migrácia dát

Migrácia dát z pôvodného systému používateľa - analýza a vypracovanie časového odhadu49,- EUR
Vykonanie migráciedohodou

Zálohovanie a disaster recovery

Vytvorenie automatizovaného zálohovacieho skriptu. Viac informáciíod 90,- EUR
Simulovaná obnova zo zálohy. Čo to je?90,- EUR
Obnova zo zálohy do 5 pracovných dní v prípade straty dát na aplikačnom serveri.90,- EUR
Obnova zo zálohy do 24 hodín v prípade straty dát na aplikačnom serveri.390,- EUR
Dodávka zálohovacieho zariadenia a jeho konfigurácia u klienta.
Konfigurácia zahŕňa prepojenie s aplikačným serverom a nastavenie každodennej
zálohy s rotáciou 30 dní.
890,- EUR
Príplatok za konfiguráciu zálohovacieho zariadenia umiestneného mimo lokality kanceláriedohodou

Výjazdy

Kilometrovné0,39 EUR / km
Strata času9,96 EUR / každá začatá hod

Každý výjazd sa účtuje samostatne.

TIP: Konzultujte s našimi technikmi, kedy je potrebný výjazd. Veľa činností je možné zrealizovať na diaľku, bez nutnosti výjazdu. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Obchodný vestník

Cena za sprístupnenie obsahu Obchodného vestníka je 79,- EUR ročne pre celú kanceláriu (pre všetkých používateľov softvéru Tribunal).

Vyskúšajte si prehľadávanie v Obchodnom vestníku zdarma na tejto stránke.

Nadstavba pre prácu s dokumentami

Cena za nadstavbu pre prácu s dokumentami v serverovej verzii je 39,- EUR ročne na každého používateľa. Nadstavbu je možné objednať iba pre celú kanceláriu (t.j. pre všetkých používateľov SW Tribunal).


Všetky uvedené ceny sú bez aktuálne platnej DPH.